Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prezentare generală

  Romanu este o comună în județul Brăila, Muntenia, România, formată din satele Oancea și Romanu (reședința).
Comuna se află în zona central-nordică a județului și este străbătută de șoseaua județeană DJ221, care o leagă spre est de Cazasu (unde se termină în DN22) și spre vest de Gemenele, Râmnicelu, Șuțești (unde se intersectează cu același DN22) și Ianca (unde se termină în DN2B).

Teritoriul comunei Romanu se încadrează din punct de vedere geomorfologic în unitatea Câmpia Brăilei, altitudirea medie este de 25 m. Față de Bărăgan, în care predomină câmpiile înalte, această câmpie este joasă, cu multe albii părăsite, solurile sunt aluviale spre deosebire de cele din Bărăgan, care sunt de tip cernoziom formate pe loess.

Clima este temperat-continentală, caracterizată de variațiile mari de temperaturi între vară și iarnă. Temperatura medie multianuală este de + ÎI grade celsius, vântul dominant suflă cu intensitate moderată pe direcția NE. Nivelul pânzei freatice este situat la adâncimi cuprinse între 3-10 m, uneori mai mult de 10 m Pământul loessoid uscat prezintă sensibilitate la umezire pronunțată și se încadrează în categoria terenurilor de fundare slabă care necesită măsuri de îmbunatățire în vederea fundiirii directe a construcțiilor. Din punct de vedere seismic, teritoiul se încadrează în zona seismică „C”.

Ultima actualizare: 16:16 | 3.07.2024

Sari la conținut