Skip to content Skip to footer

Romanu

județul Brăila

Suntem încântați să vă întâmpinăm aici și să vă oferim acces la informații relevante, servicii publice de calitate și resurse utile pentru toți locuitorii și vizitatorii noștri. Primăria se angajează să fie un partener de încredere pentru cetățeni, promovând transparența, eficiența și implicarea civică în toate activitățile noastre.

Vezi mai mult

Romanu

județul Brăila

Suntem încântați să vă întâmpinăm aici și să vă oferim acces la informații relevante, servicii publice de calitate și resurse utile pentru toți locuitorii și vizitatorii noștri. Primăria se angajează să fie un partener de încredere pentru cetățeni, promovând transparența, eficiența și implicarea civică în toate activitățile noastre.

Vezi mai mult

Administrația locală a comunei Romanu

Prin dialog deschis și transparent cu locuitorii comunei, administrația se asigură că toate deciziile și proiectele reflectă nevoile și dorințele comunității.

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Acest registru cuprinde înregistrări detaliate ale tuturor hotărârilor adoptate, inclusiv datele ședințelor, subiectele discutate, rezultatele voturilor și detaliile implementării deciziilor.

Vezi acum

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Este un instrument vital pentru monitorizarea și gestionarea procesului decizional al administrației locale, asigurând transparența și coerența în implementarea politicilor și proiectelor comunitare.

Vezi acum

Compartimente

Aceste structuri interne sunt dedicate să răspundă direct și eficient la diversele nevoi ale comunității noastre, de la urbanism și infrastructură până la asistență socială și protecția mediului.

Vezi secțiunea

Organizare

Funcționarea corespunzătoare a administrației locale, implicând structuri bine definite, responsabilități clar stabilite și procese gestionate riguros pentru a servi cetățenii în mod eficient.

Vezi secțiunea

Informații locale

Detalii despre evenimentele locale, inițiativele comunitare, programele de dezvoltare urbană, și serviciile publice disponibile. În plus, locuitorii pot găsi informații actualizate despre proiectele de infrastructură în desfășurare și alte anunțuri importante care afectează viața de zi cu zi.

Achiziții publice

Această secțiune este dedicată publicării tuturor informațiilor relevante legate de licitații, contracte de achiziții publice, cereri de oferte și proceduri de atribuire.

Vezi acum

Programe și strategii

Concepute pentru a răspunde nevoilor specifice ale comunității și pentru a promova dezvoltarea durabilă și bunăstarea locuitorilor.

Vezi acum

Situații de urgență

Este responsabil pentru planificarea, coordonarea si gestionarea situatiilor de urgenta si a masurilor de protectie civila la nivel local.

Vezi acum

Formulare tip

Sunt instrumente standardizate utilizate pentru colectarea informațiilor necesare pentru diverse cereri și proceduri administrative.

Vezi acum

Steluţa Ioniţă

primarul comunei Romanu

Cuvântul primarului

Adresez salutul meu personal tuturor care vizitează această pagină web, iar din partea comunităţii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cât mai multe despre comuna Romanu. Aveţi în aceste pagini o imagine de ansamblu a comunei Romanu, acest site se doreşte a fi un instrument de comunicare rapid și eficient între Primărie și cetăţenii comunei, dar și o modalitate de a ne face cunoscuţi în ţară și peste hotare, să transpunem peste tot în lume trecutul și prezentul comunei și pentru a-i deschide viitorul, promovându-i imaginea. Vă asigur că voi fi reprezentantul dumneavoastră în toate întâlnirile mele. Vă ofer acest website ca o apropiere de autorităţile locale, ca un permanent partener de dialog și ca un privilegiu de a face cunoscută comuna nostru tuturor.

Cu stimă, Steluţa Ioniţă - primarul comunei Romanu

Proiecte de investiții

Prin focalizarea pe proiecte strategice, cum ar fi modernizarea rețelelor de transport, extinderea serviciilor publice, îmbunătățirea sistemelor de iluminat public și dezvoltarea spațiilor verzi, autoritățile locale vizează nu doar să satisfacă nevoile imediate ale comunității, dar și să pună bazele unui viitor sustenabil.

Iluminat public
Supraveghere video
Amenajare salon festivități localitatea Oancea, comuna Romanu
Asfaltare străzi Caișilor localitatea Oancea comuna Romanu
Iluminat stradal cu leduri localitatea Oancea comuna Romanu
Amenajare parc de joacă pentru copii localitatea Oancea comuna Romanu
Amenajare dispensar uman localitatea Oancea
Covor asfaltic drum comunal Romanu Oancea
Înființare sistem supraveghere video Oancea localitatea Romanu
Iluminat stradal cu leduri în localitatea Romanu
Igienizare cimitir Romanu
Modernizare prin asfaltare a 14 km de drumuri sătești și comunale
Amenajare teren sport în comuna Romanu
Achiziționare AC salon festivități și căin cultural Romanu
Înființat sistem supraveghere video Romanu
Organizare festival Datini și joc voie bună ”Iarmaroc de Sf. Ilie”

Avizier electronic

Anunțuri generale

Caută documente

Vânzări terenuri

Anunțuri Carieră

Anunțuri ședințe

Program funcționare

Interes public

Prin dialog deschis și transparent cu locuitorii comunei, administrația se asigură că toate deciziile și proiectele reflectă nevoile și dorințele comunității.

Buget local

Reprezintă planul financiar care stabilește resursele și cheltuielile alocate pentru proiecte, servicii și activități comunitare, având ca obiectiv principal satisfacerea nevoilor și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Vezi secțiunea

Bilanț contabil

Raportul detaliat care prezintă activul, pasivul și capitalul propriu al entității la finalul perioadei contabile, furnizând o imagine clară și completă a situației financiare și a performanței administrației locale.

Vezi secțiunea

Impozite și taxe

Reprezintă principala sursă de finanțare a serviciilor și proiectelor comunitare, fiind impuse rezidenților și întreprinderilor locale conform regulamentelor fiscale și a legilor în vigoare.

Vezi secțiunea

Transparență decizională

Presupune furnizarea deschisă și accesibilă a informațiilor legate de procesele decizionale, permițând cetățenilor să fie informați corespunzător despre deciziile autorităților luate.

Vezi secțiunea

Calendarul ortodox

Ieri, 21 iulie, am sărbătorit:

  • Sfântul Proroc Iezechiel
  • Cuvioșii Rafael și Partenie de la Agapia

Astăzi, 22 iulie, sărbătorim:

  • Sfânta Maria Magdalena

Mâine, 23 iulie, vom sărbători:

  • Sfântul Foca

Poimâine, 24 iulie, vom sărbători:

  • Sfânta Hristina

Legături utile

Stare civilă

Urbanism

Registrul agricol

Asistență socială

Organigramă

Regulamente

Monitorul Oficial Local

Dispozițiile autorităților

Procese verbale

Minutele şedinţelor

Proiecte de dispoziții

443

Intravilan(ha)

7089

Suprafață(ha)

1061

Gospodării

850

Locuințe

Ultima actualizare: 16:16 | 3.07.2024

Sari la conținut