Hotărâri ale Consiliului

2019

HCL 56-61 Septembrie 2019 si proces verbal

HCL nr.54 din 13 .08. 2019 Limitarea tonajului si a vitezei pe DC.2

HCL nr.53 din 13.08.2019-Inventar casare tevi aductiune apa

HCL nr.52 din 13.08.2019-Infiintare sistem distributie gaze com.Romanu

HCL 47 - 50 luna Iulie 2019 si  adresa inaintare

HCL 41 - 45 luna Iunie  2019

HCL 37 - 39 luna Mai 2019 si  Proces verbal

HCL nr.35 din 11.04.2019    Modernizare strazi  Oancea si Romanu

HCL nr.34 din 11.04.2019 Aprobarea bugetului local si a Listei de investi_ii pe anul 2019

HCL nr.34 din 2019 - Bugetul local pe anul 2019 si Lista de investitii

Proces verbal sedinta extraordinara    Cons.local din 11.04.2019

HCL 20 - 31 luna Martie 2019 si Proces verbal al sedintei

ANEXA NR 1 si 2    Inventarul domeniului public HCL,30 - 29.03.2019

ANEXA NR.25 Inventarul   domeniului privat HCL.31 - 29.03.2019

HCL 10 - 18/2019

HCL 10 - 11/2019

HCL 2 - 8 / 2019


2018

HCL 74-81 / 2018

HCL 71 din 29.11.2018 Programul activitatilor edilitar gospod pe 2019

HCLnr.70 din 29.11.2018 Planul anual de actiuni VMG 2019

HCL Nr. 64 - 72 / 2018

HCL Nr. 56 - 62 / 2018

ANEXA NR.25 la HCL nr.60 din 31.10.2018

ANEXELE  NR.1 si 2 la HCL nr.59 din 31.10.2018

HCL Nr. 50 - 51 / 2018

HCL Nr. 36 - 37 si Proces verbal / 2018

HCL Nr. 32 - 35 / 2018

HCL Nr. 27 - 30 / 2018

HCL Nr. 18 - 25 / 2018

HCL Nr. 10 - 16 / 2018

Anexele nr.1,2 si Lista de investitii la HCL 10 din  16.02.2018

HCL Nr. 2 - 3 / 2018

HCL Nr. 5 - 8 / 2018


2017

HCL Nr. 1 - 13 / 2017

HCL Nr. 14 - 27 / 2017

HCL Nr. 28 - 37 / 2017

HCL Nr. 38 - 42 / 2017

HCL Nr. 43 - 50 / 2017

HCL Nr. 62 - 64 / 2017

HCL Nr. 66 - 69 /2017

HCL Nr. 71 - 76 / 2017

HCL Nr. 78 - 80 / 2017

HCL Nr. 82 - 87 / 2017

HCL Nr. 90 / 2017

HCL Nr. 92 - 94 /2017

 

Arhiva Hotarari ale Consiliului Local


Arhiva HCL 2016

Arhiva HCL 2015

 

2016

HCL 30 din 22.07.2016 Regulament de organizare si functionare al aparatului propriu al Primariei comunei Romanu

HCL nr.29 din 22.07.2016 Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Romanu


2015

HCL nr.28 din 19.03.2015 privind aprobarea statului de functii si a organigramei


2014

 

HCL nr.2 din 31.01.2014 Aprobarea bugetului local pe anul 2014

HCL nr.3 din 31.01.2014 Acordarea unui mandat Primarului ADI ECO Dunarea Braila pe 2014

HCL nr.4 din 31.01.2014 Aprob inchirierii 108 mp. teren curti - constr

HCL nr.5 din 31.01.2014 Aprob Planului de actiune protectia apelor poluare nitrati

HCL nr.6 din 31.01.2014 Aprobarea Planului de analiza si acoperire al riscurilor

HCL nr.7 din 31.01.2014 Aprob Planul anual de lucrari sau actiuni de interes local ptr.VMG

HCL nr.8 din 31.01.2014 Aprob Regulament local de amplasare a mijloacelor de publicitate

HCL nr.10 din 27.02.2014 Incheierea exercitiului bugetar pe anul 2013

HCL nr.11 din 27.02.2014 Modificarea listei de inventar al drumurilor de exploatare

HCL nr.12 din 27.02.2014 Includerea in Prog.National modernizare DC 2 Romanu-Oancea

HCL nr.14 din 31.03.2014 luarea unor masuri pentru buna organizare a pasunatului pe 2014

HCL nr.15 din 31.03.2014 preluarea in inventarul dom. privat al corpurilor de cladire C1,C2,C3 de la fostul CAP

HCL nr.16 din 31.03.2014 Aprobarea Planului ptr asigurarea resurselor umane,materiale si financiare pe 2014

HCL nr.17 din 31.03.2014 Aprob schimb teren 1328 mp cu Federal coop Braila

HCL 19 din 29.04.2014 aprob Actului aditional nr 3 la Contractul de delegare a gest serv publice

HCL nr.20 din 29.04.2014 Avizarea modif art.106 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa

HCL nr.21 din 29.04.2014 Insusirea variantei finale a Stemei comunei Romanu

HCL nr.23 din 29.05.2014 Alocarea sumei de 10.000 intretinere drumuri dintre sole si tarlale

HCL nr.24 din 29.05.2014 Modificarea bugetului loval pe anul 2014

HCL nr 26 din 30.06.2014 Anularea Protocolului dintre CLR si Inspectoratul Scolar Braila privind Scoala Oancea

HCL nr 27 din 30.06.2014 Modificarea bugetului local pe anul 2014

HCL nr.28 din 30.06.2014 Scoaterea la inchiriere 3,13 ha teren extravilan

HCL nr.29 din 30.06.2014 Acordarea unui mandat Primarului ECO Dunarea Braila

HCL nr.31 din 31.07.2014 Regulamentul de org si funct al Bibliotecii Romanu

HCL nr.32 din 31.07.2014 Aprob. Rapoartelor de eval. 1328 mp Oancea si 328 Romanu

HCL nr.34 din 31.07.2014 Dezafilierea com.Romanu de GAL Maxineni

HCL nr.35 din 31.07.2014 Participarea com Romanu la constituirea GAL Terasa Brailei

HCL nr.37 din 26.08.2014 Rectificarea bugetului local pe anul 2014

HCL nr.38 din 26.08.2014 Aprobarea taierii unui numar de 10 plopi uscati DC 2

HCL nr.39 din 26.08.2014 dezmembrare 3600 mp Oancea ptr schimb teren cu Federal coop

HCL nr.40 din 26.08.2014 vanzare C1,C2,C3 cu teren aferent din fostul CAP Romanu

HCL nr.42 din 5.09.2014 Rectificarea bugetului local pe anul 2014

HCL nr.44 din 18.09.2014 Rectificarea bugetului local pe anul 2014

HCL nr.45 din 18.09.2014 Aprobarea listelor de investitii alimentare ap-â 2014-2010

 

2013


HCL nr.2 din 30.01.2013 Aprob.Statului de personal si Organigrama aparatului propriu

HCL nr.3 din 30.01.2013 Acordarea unui mandat Primarului la ADI Dunarea Braila

HCL nr.4 din 30.01.2013 Acordare mandat primar la ADI ECO ptr.cotizatie

HCL nr.5 din 31.01.2013 Deleg gestiunii a serv. de transport deseuri depozit Muchea

HCL nr.7 din 27.02.2013 aprobarea exercitiului bugetar pe anul 2012

HCL nr 8 din 27.02.2013 Planu de analiza si acoperire al riscurilor

HCL nr 9 din 27.02.2013 Prelungire valabilitate 30.12.2015 PUG

HCL nr 10  din 27.02.2013 Plan anual de lucrari VMG

HCL nr.12 din 27.03.2013 Aprobarea bugetului local pe anul 2013

HCL nr.13 din 27.03.2013 Instr. supr 2142 mp.teren c.c. d-lui Ioan Iulian-Ionel

HCL nr.14 din 27.03.2013 Aprob intocmirii studiului de fezab. DC 2 Romanu-Oancea

HCL nr.17 din 10.04.2013 Aprob Raportului de evaluare teren 2142 mp ptr.Ioan Iulian-Ionel

HCL nr.18 din 10.04.2013 Masuri ptr org.pasunatului pe 2013

HCL nr.19 din 10.04.2013 Aderarea com Romanu la Asociatia Com. din Romania

HCL nr.20 din 10.04.2013 Insusirea Acordului de cooperare activ.audit publ.intern

HCL nr.21 din 10.04.2013 aprob Planului ptr resurse umane,materiale,financ.SVSU 2103

HCL nr.23 din 27.05.2013 Asoc. com Romanu la Asociatia de Dezv Intercom Braila Galati Tulcea

HCL nr.24 din 27.05.2013 Concesionare 13.000 mp teren c.constr.SC Alhussin SRL

HCL nr.25 din 27.05.2013 Inchiriere licitatie 13.513 mp fostul CAP Romanu

HCL nr.26 din 27.05.2013 Concesiune prin licitatie pasune 31,34 ha

HCL nr.27 din 27.05.2013 inchiriere teren arabil 2,43 ha in V.S.Romanu si Oancea

HCL nr.28 din 27.05.2013-Revoc HCL nr.61 in 2012 Criterii proprii de evaluare agricultura

HCL nr.30 din 30.05.2013 particip UAT proiect siatem informatic Reg agr

HCL nr.33 din 25.06.2013 Instr. sup 140 mp teren c.c

HCL nr.34 din 25.06.2013 Instr supr.1301 teren c.c

HCL nr.36 din 10.07 

HCL nr.37 din 10.07.2013 Suspendsarea HCL 27 din 2013 inchiriere 2,43 ha

HCL nr.39 din 24.07

 HCL nr.41 din 28.08.2013 inchirierea unui autobuz Braicar anul scolar 2013-2014

HCL nr.43 din 30.08.2013 Rectificarea bugetului local pe anul 2013

HCL nr.45 din 30.09.2013 Instrain supr.1050 mp.teren curti c.Ionita M si Radulescu

HCL nr.46 din 30.09.2013 Instrain supr.890,25 mp.teren curti c.Ionita Maria

HCL nr.47 din 30.09.2013 Aprobarea Statului de functii si a Organigramei

HCL nr.49 din 16.10.2013 Rectificarea bugetului local pe anul 2013

HCL nr.50 din 16.10.2013 Acordarea in regim de urgenta o camera Vulpe Marin

HCL nr.52 din 29.11.2013 Rectificarea bugetului local pe anul 2013

HCL nr.53 din 29.11.2013 Insusirea inventarului drumurilor de exploatare-domeniul public

HCL nr.54 din 29.11.2013 aprobarea Planului de masuri ptr.sarbatorile de iarna 2013-2014

HCL nr.56 din 10.12.2013 Aprobarea bugetului rectificativ pe anul 2013

HCL nr.58 din 19.12.2013 Inpozitele si taxele locale pentru anul 2014

HCL nr.59 din 19.12.2013 Impozitele si taxele speciale pe anul 2014

HCL nr.60 din 19.12.2013 Completarea valorii la poz.15 din Inv. bunurilor Casa directorului

HCL nr.61 din 19.12.2013 Rectificarea bugetului local pe anul 2013


 

 


2012

HCL nr 2 din 26.o1.2012 Aprobarea bugetului local pe anul 2012

HCL nr.3 din 26.01.2012 Acordarea unui mandat Primarului la ADI Dunarea Braila

HCL nr.4 din 26.01.2012 Acordarea unui mandat special Primarului la ECO Dunarea

HCL nr.5 din 26 01 2012 Completare domeniul public Scoala cu cls I-VIII Romanu

HCL nr.6 din 26.01.2012-Aprobarea Planului anual de lucrari VMG

HCL nr.8 din 28.02.2012 Aprob.cuantumului cotizatiei la ADI Dunarea Braila

HCL nr.9 din 28.02.2012 Aprobarea cuantumului cotizatiei la ADI Dunarea

HCL nr.10 din 28.02.2012 Aprob. Planului ptr. asig. resurselor umane

HCL nr.11 din 28.02. 2012 -aprobarea retelei scolare 2012-2013

HCL nr.12 din 28.02.2012 Aprob. achiz. unui buldoexcavator pentru pasunea comuna

HCL nr.20-25 din 26.06.2012 Sedinta de constituire Cons local Romanu

HCL nr.29 din 25.07.2012 Regulamentul de org si funct al Cons local Romanu

HCL nr. 30  din 25  Iulie 2012 si Statutul Consiliului Local Braila

HCL nr.46 din 30.10.2012 Statutul comunei Romanu

HCL nr.49 din 30.10.2012 Reabilitarea vestiarului sportiv

HCL nr.50 din 30.10.2012 Instr. supr. de  teren c.c de sub grajduri.Vasilache A.

HCL nr.51,52,53,54 din 30.10.2012 Inventar d.e.,contract,inscriere CF, bransament eoliene sc Winds Energy

HCL nr.55 din 30.10.2012 Completarea inv.domeniul public reabilitare scoala.

HCL nr.57 din 19.11.2012 Bugetul rectificativ pe anul 2012

HCL nr.58 din 19.11.2012 Acordarea Diplomelor de fidelitate

HCL nr.60 din 20.12.2012 Modificarea bugetului local pe anul 2012

HCL nr.61 din 20.12.2012 Aprobarea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor pe anul 2013

HCL nr. 62 din 20.12.2012  Impozitele si taxele locale pe anul 2013

HCL nr.63 din 20.12.2012 Impozitele si taxele locale speciale pe anul 2013

HCL nr 64 din 20.12.2012 Marirea valorii de inventar Sc.gen.Romanu

 

 

 

2011

HCL nr 3 din 26.01.2011 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2011

HCL nr 4 din 26.01.2011 Aprobarea taxelor locale speciale pe anul 2011

HCL nr.60 din 22.12.2011 Taxe si impozite locale pe anul 2012

HCL nr.61 din 22.12.2011 Taxe speciale pe anul 2012

Friday the 18th. Joomla Template Maker. Pentru Comuna Romanu
In curand pe Facebook
Cauta pe Google.ro