Hotărârile autorității deliberative

2023

HCL nr.79 - 81 din 4.12.2023 si Pr.verbal sedinta consiliei

HCL 72-75 din 9.11.2023 si Pr.verbal de sedinta

Proces verbal si HCL nr.68-71 din 13.10.2023

HCL nr.64-66 din 19.09.2023 și Pr.verbal sedinta

Proces verbal sedinta ordinara consilieri 5.09.2023

Proces verbal sedinta consilieri 16.08.2023

HCL nr.62 din 5.09.2023 Neasumarea responsabilitatii pentru atribuire contracte achizitii produse

HCL nr.58 din 16.08.2023 infiintare platforma gunoi si HCL nr.59 aprob indicatorilor

HCL nr.57 din 16.08.2023-Acordul concesionare pasune parc eolian

HCL nr.56 din 16.08.2023-Raport de evaluare PSI sem. I -2023

Proces verbal sedinta ordinara consilieri 11.07.2023

HCL nr.54 din 11.07.2023 Modificarea art. 2 din HCL nr.21 din 13.04.2023

HCL nr.53 din 11.07.2023 aprobare nota de fundamentare și concesionare serviciul de distribuire gaze

HCL nr.52 din 11.07.2023 Festival Datini,Joc si Voie Buna-Iarmaroc de Sf.Ilie

Proces verbal sedinta extraordinara 28.06.2023

HCL nr.50 din 28.06.2023 Schimbarea destinatiei cladirii C1^2 in pretari servicii frizarie-coafură

HCL nr.49 din 28.06.2023 Nivelul indicatorielor de performanță ADI Dunarea Br.si mandat primar

HCL nr.48 din 28.06.2023 ADI Dunarea Braila-Modif si completrea Regul. Serviciului de apă

HCL nr.47 din 28.06.2023 asocierea com.Romanu cu  CJBr. ptr.Reabilitare str.Sfatului

HCL nr.46 din 28.06.2023- Aprob documentatiei si devizul general Reabilitare str.Sfatului

HCL nr.45 din 28.06.2023 Modificarea bugetului local ptr Reabilitare str Sfatului

Proces verbal sedinta extraordinara 29.05.2023

HCL nr.43 din 29.05.2023 cerere finantare Microbuze electrice șc.gen Romanu

Proces verbal sedinta extraordinara 14.05.2023

HCL nr.37 din 14.05.2023 Program sterilizare caini cu stăpăn

HCL nr.36 din 14 Mai 2023 Aprob. conces. prin licitatie publică 35.000 mp VS.sat Oancea

Proces verbal sedinta extraordinara consilieri 4.05.2023

HCL nr.34 din 4.05.2023 Acordul pentru concesiune 35.000 mp curt-constructii V.S. Oancea

HCL nr.33 din 4.05.2023-Mandat special PRIMAR-ADI ECO Br.

Proces verbal sedinta extraordinara consilieri 13.04.2023

HCL nr.31 din 13.04.2023-comisie evaluare oferte serviciu utilitate publica gaze

HCL nr.30 din 13.04.2023-demarare procedura concesionare ptr. serv.distribuire gaze nat.

HCL nr.29 din 13.04.2023-aprobare principalii indicatori concesionare gaze

HCL nr.28 din 13.03.2023-Studiul de fundamentare concesionbare serv.public de gaze

HCL nr.27 din 13.04.2023-aprobare concesionare oferte gaze

HCL nr.26 din 13 aprilie 2023-acord concesiune 551 mp teren curti-const.Oancea

HCL nr.25 din 13.04.2023-Anularea Anexei de la HCL 2 din 2023

HCL nr.24 din 13.04.2023-Redenumire cladire din Brutarie in cladire prstari servicii

HCL nr.23 din 13.04.2023-dezmembrarea suprafatei de 80.425 mp Oancea

HCL nr.22 din 13.04.2023 Mentinerea în parteneriatul cu GAL Terasa Braila

HCL nr.21 din 13.04.2023-taxa de salubrizare pers. juridice si Regulamentul

HCL nr.20 din 13.04.2023 la PAAR-2023

HCL nr.19 din 13.04.2023-aprobare buget local 2023

Proces verbal sedinta extraordinara 13.03.2023

HCL nr.17 din 13.03.2023 Alipire doua loturi vs Oancea de 80.425 mp.  cv.56

HCL nr.16 din 10.03.2023 Concesiune 4,70 ha. păsune Oancea ptr bovine

HCL nr.15 din 13.03.2023 acord inchiriere una camera de 16 mp la fosta brutarie

HCL nr.14 din 10.03.2023 Dotare cu mobilier Sc.generala Romanu

Proces verbal sedinta consilieri extraordinara 2.02.2023

HCL nr.12 din 2.02.2023 Colaborare MMSS si UAT Romanu

HCL nr.11 din 2.02.2023 Ajutor inmormantare Maciuca Gaorgel

HCL nr.10 din 2.02.2023 Radierea debitelor din amenzi Rotaru Valentina

HCL nr.9 din 2.02.2023 Reteaua scolara  si Planul de scolarizare 2023-2024

HCL nr.8 din 2.02.2023  Bugetul local si Lista de investitii pe anul 2023

Proces verbal sedinta ordinara consilieri 26.01.2023

HCL nr.6 din 26.01.2023-Planul anual VMG 2023

HCL nr.5 din 26.01.2023-Programul activitatilor edilitar gospodaresti 2023

HCL nr.4 din 26.01.2023 Stat de functii si Organigrama 2023

HCL nr.3 din 26.01.2023 transformare 3 posturi din Referent in Inspector

HCL nr.2 din 26.01.2023-Stabilirea si aprobarea salariilor 2023

2022

Proces verbal sedinta ordinara consilieri 20.12.2022

HCL nr.80 din 20.12.2022-Modificarea si complet. unor pozitii din inventarul domeniul public

HCL nr.79 din 20.12.2022-Impozitele si taxele locale speciale 2023

HCL nr.78 din 20.12.2022-Impozitele si taxele locale pe anul 2023

HCL nr.77 din 20.12.2022-Taxa de habitat pe anul 2023

HCL nr.76 in 20.12.2022-Aprobarea Actului aditional nr.2 ADI ECO Br.

HCL nr.75 din 20.12.2022-Atribuirea contractului de delegare zona 1 Muchea

HCL nr.74 din 20.12.2022-Rectificarea bugetului local pe anul 2022

Proces verbal sedinta extraordinara consilieri 9.12.2022

HCL nr.72 din 9.12.2022 Modificarea valorilor la investitiile sistelatizare str.Brailei si trotuare

Proces verbal sedinta ordinara consilieri 8.11.2022

HCL nr.70 din 8.11.2022-Acordarea unui mandat special Primar la ADI Eco Br.

HCL nr.69 din 8.11.2022-Plantarea 10000 puieti de salcam la Padurea Romanu si 500 puieti de plop DC.2

HCL nr.68 din 8.11.2022-Planul de masuri sezonul rece 2022-2023

HCL nr.67 din 8.11.2022-Rectificarea bugetului pe anul 2022

Proces verbal sedinta extraordinara 18.10.2022

HCL nr.65 din 18.10.2022-Aprob Statului de functii,organigrama si vacantarea postului de referent impozite si taxe

HCL nr.64 din 18.10.2022-Aprobarea numarului si cuantumul de burse scolare 2022-2023

HCL nr.63 din 18.10.2022-Radierea debitelor din amenzi care au schimbat domiciliul in alte localitati

HCL nr.62 din 18.10.2022-Dezmembrarea supr 712 mp teren domenliul public

HCL nr.61 din 18.10.2022-Reabilitare termica si energetica Bloc nr.53

HCL nr.60 din 18.10.2022-Reabilitare termica si energetica Bloc  nr.51

HCL nr.58 din 28.09.2022-Modificarea HCL nr.43 din 2022

HCL nr.57 din 28.09.2022-Rectificarea bugetului local pe anul 2022

HCL nr.56 din 28.09.2022-Actualizarea inventarului din domeniul privat 1,88 ha- 28.09.2022

HCL nr.55 din 28.09.2022-Aprobarea demolarii scolii generale Oancea

HCL nr.54 din 28.09.2022-Plata din bugetul local pentru modernizare strazi Oancea si Romanu

HCL nr.53 din 28.09.2022-Aprobarea SF modernizarea drumurilor din Oancea si Romanu

Proces verbal sedinta extraordinara 28.09.2022

Proces verbal sedinta extraordinara consilieri 31.08.2022

HCL nr. 51din 31.08.2022

HCL nr. 50din 31.08.2022

HCL nr. 49din 31.08.2022

HCL nr. 48din 31.08.2022

HCL nr. 47din 31.08.2022

Proces verbal sedinta extraordinara consilieri 28.07.2022

HCL nr.45 din 28.07.2022 Rectificarea bugetului local pe anul 2022

Proces verbal sedinta extraordinara  consilieri 17.06.2022

HCL nr.43 din 17.06.2022 Dezmembrare supr 4.127 mp. teren domeniul public

HCL nr.42 din 17.06.2022-Reabilitare termina Cămin cultural

HCL nr.41 din 17.06.2022-Reabilitare termica Salon festivitati

HCL nr.40 din 17.06.2022-stabilirea coeficientului de salarizare Coman M.

Proces verbal sedinta extraordinara consilieri 11.05.2022

HCL nr.38 din 11.05.2022 Infiintarea serviciului de iluminat public com.Romanu

HCL nr.37 din 11.05.2022 Asocierea CLR  cu CJBr.

HCL nr.36 din 11.05.2022 Indicatorii si devizul la Centrul civic al comunei

HCL nr.35 din 11.05.2022 Indicatorii tehnico economici Sistematizarea în continuare str.Brailei

HCL nr.34 din 11.05.2022 Infrastructura vehicule de tranport rutier Romanu

HCL nr.33 din 11.05.2022 Inventarul sistemului public de apă 2022

HCL nr.32 din 11 Mai 2022  Rectificarea bugetului pe anul 2022

Proces verbal sedinta ordinara consilieri  25.03.2022

HCL nr.30 din 29.04.2022-Retragerea com.Romanu de la ADI Gaz Braila

HCL nr.29 din 29.04.2022-Radierea debitelor din amenzi cu schimbarea domiciliului  in alta localitate

HCL nr.28 din 29.04.2022-Inchiriere prin licitatie publica 10,0323 ha sat Romanu

HCL nr.27 din 29.04.2022-Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor materiale

HCL nr.26 din 29.04.2022-denuntare unilaterala contract Petrom

HCL nr.24 din 25.03.2022-Statii  reincarcare masini electrice

HCL nr.23 din 25.03.2022 -măsuri pentru buna organizare a pășunatului pe anul 2022

HCL nr.22 din 25.03.2022 -Inchiriere pășune prin atribuire directa

HCL nr.21 din 25.03.2022 -cerere de  finantare si deviz  racordare gaz

HCL nr.20 din 25.03.2022-Acord de  asociere instalare gaze  intre UAT Romanu si Maxineni

HCL nr.19 din 25.03.2022-Aprob  cererii de finantare instalare gaze Romanu si Maxineni

HCL nr.18 din 25.03.2022-Regulament  de org si functionare cons.local Romanu

HCL nr.17 din 25.03.2022 -Aprobarea  indicatorilor-Sistematizarea str.Brailei

HCL nr.16 din 25.03.2022  -Rectificarea bugetului local pe anul 2022

Proces verbal sedinta extraordinara 10.02.2022

HCL nr.14 din 10.02.2022 Revocarea HCL nr.54 din 2021

HCL nr.13 din 10.02.2022 Revocarea  HCL nr.53 din 2021

HCL nr.12 din 10.02.2022-Plan anual  de lucrari VMG 2022

HCL nr.11 din 10.02.2022-Program activități edilitar-gospodaresti 2022

HCL nr.10 din 10.02.2022-Planul de  actiune servicii sociale 2022

HCL nr.9 din 10.02.2022-Acordul pentru instalarea retelelor  din fibra optică Orange

HCL nr.8 din 10.02.2022-Pelungire contracte prin acte aditionale pășune

HCL nr.7 din 10.02.2022-Infiintarea serv.pentru gestionarea căinilor

HCL nr.6 din 10.02.2022-Aprobarea  burselor de merit 2022

HCL nr.5 din 10.02.2022-Aprobarea  Rețelei școlare 2022-2023

HCL nr.4 din 10.02.2022-Bugetul local pe 2022 si Lista de investiții

Proces verbal sedinta extraordinara consilieri 5.01.2022

HCL nr.2 din 5.01.2022 Utilizarea  excedentului-deficitului bugetar din 2021 ptr.2022

2021

Proces verbal sedinta extraordinara consilieri 15.12.2021

HCL nr.82 din 15.12.2021-Parteneriat Crucea Rosie și Scoala-Educatie pentru sanatate

HCL nr.81 din 15.12.2021-Taxa de habitat începănd cu anul 2022

HCL nr.80 din 15.12.2021-Alocarea  sumei de 30.000 lei Sc.Gimnaziale Romanu

HCL nr.79 din 15.12.2021-Taxe locale speciale și Regulamentul de adoptare pe anul 2022

HCL nr.78 din 15.12.2021-Impozitele  si taxele locale pe anul  2022

HCL nr.77 din  15.12.2021-Rectificarea bugetului local pe anul 2021

Poces verbal sedinta consilieri 26.11.2021

HCL nr.75 din 26.11.2021 valoare neeligibilă amenajare trotuare

HCL nr.74 din 26.11.2021-Extindere retea apă str.Salcamilir si M.Eminescu

Proces verbal sedinta extraordinara 5.11.2021

HCL nr.72 din 5.11.2021-Aprobarea nr.de burse școlare si sumele per copil

HCL nr.71 din 5.11.2021-Radierea  amenzilor contraventionale prin hot.judecatoresti

HCL nr.70 din 5.11.2021-Desemnare  contabil in comisia de evaluare dir.sc.Romanu

HCL nr.69 din 5.11.2021-Modificarea  bugetului Sc.generale Romanu pe anul 2021

Proces verbal sedinta extraordinara 14.10.2021

HCL 64-67 din 14.10.2021

Proces verbal sedinta consilieri 28.09.2021

HCL nr. 60-61-62 din 28.09.2021

Proces verbal sedinta ordinara consilieri 31.08.2021

HCL nr.58 din 31.08.2021-Asocierea Com Romanu cu Cons Jud Braila

HCL nr.57 din 31.08.2021-Aprob  Indicatorilor tehnico- economici Sistematizare str. Brailei

HCL nr.56 din 31.08.2021-Acord  concesionare teren 140 mp. vs.Romanu

HCL nr.55 din 31.08.2021-Aprobarea  taxelor locale speciale 2021

HCL nr.54 din 31.08.2021-Aprobarea  vanzarii corp cladire C7 sat Oamcea

HCL nr.53 din 31.08.2021-Aprobarea  vanzarii corpuri cladire C3,C4,C5,C6. sat Oancea

HCL nr.52 din 31.08.2021-Tarife si  regulament organizare teren sport cu gazon natural

HCL nr.51 din 31.08.2021-Aprobarea  PAAR 2021

HCL nr.50 din 31.08.2021-Modificare  buget local 2021

HCL nr.49 din 31.08.2021-Ajutor de  urgenta 1.000 lei Gheorghe Ionica

HCL 46, 47, PROCES VERBAL 17.06.2021

Proces verbal 07.07.2021, HCL 42-44

Proces verbal sedinta extraordinara consilieri 14.06.2021

HCL nr.40 din 14.06.2021-Aprobarea indicatorilor teren sport satul Oancea

HCL nr.39 din 14.06.2021-Modificarea bugetului local pe anul 2021

HCL Nr.33 -37 din 28.05.2021

HCL.31 din 15.04.2021 Bugetul local , lista de investiții și pr.verbal

HCL Nr. 26-29 din 31.03.2021

HCL nr.18 din 25.02.2021-Planul de actiuni SPAS 2021

HCL nr. 11-17,19-24 din 25.02.2021

Proces verbal sedinta consilieri 25.02.2021

HCL nr.9 din 28.01.2021 Aprob. dezmembrare 14.565 mp teren arabil extravilan sat Romanu

HCL nr.8 din 28.01.2021 Programul  edilitar gospodaresc 2021

HCL nr.7 din 28.01.2021 Planul de  lucrari si actiuni VMG 2021

HCL nr.6 din 28.01.2021 Scoaterea  la licitatie publica 9.872 mp. teren extravilan sat Romanu

HCL nr.5 din 28.01.2021 Scoaterea  la incjiriere 27.652 mp. VS.Oancea

HCL nr.4 din 28.01.2021 Rețeaua școlara 2021-2022

HCL nr.3 din 28.01.2021 Inventarul  bunurilor domeniul privat

HCL nr.2 din 28.01.2021  Inventarul  bunurilor domeniul public

Proces verbal sedinta consilieri 28.01.2021

2020

Dispozitia nr.105 din 22.12.2020

HCL nr.71 din 22.12.2020 Neasumarea  responsabilitatii atribuirilor de contracte achizitie

Proces verbal sedinta extraordinara  consilieri  22.12.2020

Proces verbal sedinta extraordinară consilieri 11.12.2020

HCL 69 Alocarea sumei de 20.000 necesara elevilor scolari si prescolari cu ocazia serbarii pomului de craciun

HCL 68 Revocarea HCL nr. 18 si 19 din 10.02.2020

HCL 67 Aprobarea  impozitelor si taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2021

HCL 66 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

HCL 65 Radierea debitelor privind amenzi contrventionale PF

HCL 64 rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL 63 Modificarea functiilor consilierilor

HCL nr.61 din 18.11.2020-numirea  lui Chihaia Dan Lucian in Cons. de adm.al Scolii gimanziale Romanu

HCL nr.60 din 18.11.2020-Dosar închiriere 1 camera si jumate din hol Dispensar-2020

HCL nr.59 din 18.11.2020 aprobarea obiectivului de investitii si  implementării proiectului cu tema ”Achizitii

HCL nr.58 din 18.11.2020  înființarea Unitatii de Management a Proiectului ( UIP)

HCL nr.57 din 18.11.2020-Desemnare  primar ADI GAZ Braila

HCL nr.56 din 18.11.2020-Desemnare  primar ADI Eco Braila

HCL nr.55 din 18.11.2020  Reprezentant Primar ADI Dunarea Braila

HCL nr.53 si 54 din 18.11.2020  Alegerea Viceprimarului si Comisiile de specialitate

Hot.nr.4 din 4.11.2020 CLSU Romanu COVID - 19

Proces verbal de constituire a Consiliului local Romanu

HCL nr.51 din 31.08.2020  dezmembrare teren vatra satului Oancea 80.425 mp curti-constructii

HCL nr.50 din 31.08.2020  rectificarea bugetului pe anul 2020

Proces verbal 31.08.2020

HCL nr.48 din 31.07.2020-Radierea debitelor din amenzi care au schimbat domiciliul in alte localitati

HCL nr.47 din31.03.2020-Sanctiuni  depozitarea deseurilor inerte

HCL nr.46 din 31.07.2020-Mandat  primar GAZ Braila

Proces verbal sedinta consilieri  31.07.2020

HCL nr.42 din  28.05.2020-Regulamentul de organizare si functionare al aparatului  propriu

HCL nr.43 din 28.05.2020 alipirea a  doua loturi de 500 si 200 mp pentru Centrul civic sat Romanu

HCL nr.44 din 28 mai 2020   scoaterea la inchiriere Dispensar uman sat Oancea

Proces verbal sedinta consilieri 28.05.2020

Proces verbal sedinta consilieri 30.04.2020

HCL nr.40 din 30.04.2020-Radierea debitelor din amenzi care au schimbat domiciliul in alte localitati.

HCL nr.39 din 30.04.2020-Planul ptr  asigurarea resurselor umane,materiale ptr. anul 2020

HCL nr.38 din 30.04.2020-Aprobarea  PAAR 2020

HCL nr.37 din  30.04.2020-Organigrama si Regulamentul SVSU Romanu 2020

HCL nr.36 din  30.04.2020-Rectificarea Bugetului local pe anul 2020

Proces verbal sedinta consilieri   19.03.2020

HCL nr.34 din 19.03.2020 Aprob  dezmembrare 8716 mp loc scoala sat Romanu

HCL nr.33 din 19.03.2020 Plantare   puieti salcami DC 2  Romanu-Oancea

HCL nr.32 din 19.03.2020 Radierea   debitelor din amenzi cu ore munca prin Hot judecatoresti.

HCL nr.30 din 19.03.2020  Aprob   indic tehnico-economici-reabilitare DC 2 1+500 km.3+000.

HCL nr.29 din 19.03.2020  Asocierea   CLRomanu cu CJ Braila

HCL nr.28 din 19.03.2020   Organizarea pasunatului pe anul 2020

HCL nr.27 din 19.03.2020 Acordarea   cu titlul gratuit a doua terenuri Muntenia Nord

HCL nr.26 din 19.03.2020 Aprob   inchiriere 2898 mp vs Oancea

HCL nr.25 nchiriere 2,00 ha teren neprod. pentru infiintare luciu apa

HCL nr.24 din 19.03.2020 Aprobarea   Planului anual de servicii sociale 2020

HCL nr.23 din 19.03.2020 Aprobarea   inchirierii pajistilor 2020

Proces verbal sedinta extraordinata Consiliul local 14.02.2020

HCL nr.21 din 14.02.2020-Bugetul  local si lista de investitii pe anul 2020

Proces verbal sedinta consilieri 10.02.2020

HCL nr.19 din 10.02.2020-Validarea mandatului de consilier PSD-Gazdoiu Petre

HCL nr.18 din 10.02.2020-Incetarea  de drept al madatului PSD-Vasilache D-tru

HCL nr.17 din 10.02.2020-Acord  aderare com. Rosiori la Asociatia GAZ

HCL nr.16 din 10.02.2020-Aprobarea  numarului de burse scolare pe anul 2020

HCL nr.15 din 10.02.2020-Aprobarea  contributiei la cofinantare M5- ADID Br.

HCL nr.14 din 10.02.2020-Planul  anual de evolutie al preturilor apa M 4

HCL nr.13 din 10.02.2020-Punerea la  dispozitia proiectului a terenurilor domeniul public M3

HCL nr.12 din 10.02.2020-Aprobarea  Listei de investitii M2

HCL nr.11 din 10.02.2020-Aprob  studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici M1

HCL nr.10 din 10.02.2020-Acord  aderare com Ulmu la Asociatia GAZ

HCL nr.9 din 10.02.2020-Acord  retragere com.Tichilesti din Asociatia GAZ

HCL nr.8 din 10.02.2020-Scoaterea  la concesiune a supr. 2,00 Ha extravilan Romanu

HCL nr.7 din 10.02.2020-Acordarea  cu titlul gratuit a 1,5 mp. SDE Electrica

HCL nr.6 din 10.02.2020-ECO Dunarea  Braila 2020

HCL nr.5 din 10.02.2020-Reteaua  scolara 2020-2021

HCL nr.4 din 10.02.2020-Aprobarea  Statului de functii si a Organigramei 2020

Proces verbal sedinta extraordinara  din 9.01.2020

HCL nr.2 din 9.012020 Aprob utilizarii definitive a excedentului  bugetar din anul 2019  pentru 2020

2019

HCL nr.86 din 19.12.2019-Raport  privind activitatea desfasurata de asistentii personali pe anul 2019

HCL nr.85 din 19.12.2019-Radierea  debitelor din amenzi cu domiciliul in alte localitati

HCL nr.84 din 19.12.2019-Radierea  debitelor din amenzi prin Hot.Judecatoresti

HCL nr.83 din  19.12.2019-Rectificarea bugetului pe anul 2019

Proces verbal sedinta consilieri 19.12.2019

HCL nr.81 din 6.12.2019 Aprob  indicatorilor tehnico economici Modernizare strazi

Proces verbal sedinta extraordinara  consilieri 6.12.2019

Proces verbal sedinta consilieri 27.11.2019

HCL nr.79 din 27.11.2019-Identificarea si numerotarea cadastrala 941 mp.curti-constructii

HCL nr.78 din 27.11.2019-Transfer  microbuz de la UAT Romanu la  Scoala Romanu

HCL nr.77 din 27.11.2019-Program  activitati edilitar - gospodaresti 2020

HCL nr.76 din 27.11.2019-Acordare  cu titlu gratuit 5 mp SIDE Muntenia Nord

HCL nr.75 din 27.11.2019- Radierea  debitelor din amenzi contravent.prin Hot Judec.

HCL nr.74 din 27.11.2019-Stabilirea  taxelor locale speciale si Regulamentul de aplicare 2020

HCL nr.73 din 27.11.2019-Stabilirea  impozitelor si taxelor locale pe anul 2020

HCL nr.72 din  27.11.2019-Modificarea bugetului local pe anul 2019

Proces verbal sedinta consilieri 29.10.2019

HCL nr.70 din 29.10.2019-Trecerea in domeniul privat al supr.100 mp Statie Gaz

HCL nr.69 din 29.10.2019- mandat  special primar pentru Braila Gaz

HCL nr.68 din  29.10.2019-supraimpozitarea-cladirilor-si-terenurilor-nelucrate

HCL nr.67 din 29.10.2019  dezmembrare suprafata 3057 mp Oancea

HCL nr.66 din  29.10.2019-Rectificarea bugetului trim.IV.2019

HCL nr.65 din 29.10.2019-Planul de  masuri sezon rece 2019-2020

HCL nr.64 din  29.10.2019-Intretinerea drumurilor de interes local 2020

HCL nr.63 din 29.10.2019-Planul  anual de lucrari VMG 2020

HCL 56-61 Septembrie 2019 si proces verbal

HCL nr.54 din 13 .08. 2019 Limitarea tonajului si a vitezei pe DC.2

HCL nr.53 din 13.08.2019-Inventar casare tevi aductiune apa

HCL nr.52 din 13.08.2019-Infiintare sistem distributie gaze com.Romanu

HCL 47 - 50 luna Iulie 2019 si  adresa inaintare

HCL 41 - 45 luna Iunie  2019

HCL 37 - 39 luna Mai 2019 si  Proces verbal

HCL nr.35 din 11.04.2019    Modernizare strazi  Oancea si Romanu

HCL nr.34 din 11.04.2019 Aprobarea bugetului local si a Listei de investi_ii pe anul 2019

HCL nr.34 din 2019 - Bugetul local pe anul 2019 si Lista de investitii

Proces verbal sedinta extraordinara    Cons.local din 11.04.2019

HCL 20 - 31 luna Martie 2019 si Proces verbal al sedintei

ANEXA NR 1 si 2    Inventarul domeniului public HCL,30 - 29.03.2019

ANEXA NR.25 Inventarul   domeniului privat HCL.31 - 29.03.2019

HCL 10 - 18/2019

HCL 10 - 11/2019

HCL 2 - 8 / 2019


2018

HCL 74-81 / 2018

HCL 71 din 29.11.2018 Programul activitatilor edilitar gospod pe 2019

HCLnr.70 din 29.11.2018 Planul anual de actiuni VMG 2019

HCL Nr. 64 - 72 / 2018

HCL Nr. 56 - 62 / 2018

ANEXA NR.25 la HCL nr.60 din 31.10.2018

ANEXELE  NR.1 si 2 la HCL nr.59 din 31.10.2018

HCL Nr. 50 - 51 / 2018

HCL Nr. 36 - 37 si Proces verbal / 2018

HCL Nr. 32 - 35 / 2018

HCL Nr. 27 - 30 / 2018

HCL Nr. 18 - 25 / 2018

HCL Nr. 10 - 16 / 2018

Anexele nr.1,2 si Lista de investitii la HCL 10 din  16.02.2018

HCL Nr. 2 - 3 / 2018

HCL Nr. 5 - 8 / 2018


2017

HCL Nr. 1 - 13 / 2017

HCL Nr. 14 - 27 / 2017

HCL Nr. 28 - 37 / 2017

HCL Nr. 38 - 42 / 2017

HCL Nr. 43 - 50 / 2017

HCL Nr. 62 - 64 / 2017

HCL Nr. 66 - 69 /2017

HCL Nr. 71 - 76 / 2017

HCL Nr. 78 - 80 / 2017

HCL Nr. 82 - 87 / 2017

HCL Nr. 90 / 2017

HCL Nr. 92 - 94 /2017

 

Arhiva Hotarari ale Consiliului Local


Arhiva HCL 2016

Arhiva HCL 2015

 

2016

HCL 30 din 22.07.2016 Regulament de organizare si functionare al aparatului propriu al Primariei comunei Romanu

HCL nr.29 din 22.07.2016 Regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Romanu


2015

HCL nr.28 din 19.03.2015 privind aprobarea statului de functii si a organigramei


2014

 

HCL nr.2 din 31.01.2014 Aprobarea bugetului local pe anul 2014

HCL nr.3 din 31.01.2014 Acordarea unui mandat Primarului ADI ECO Dunarea Braila pe 2014

HCL nr.4 din 31.01.2014 Aprob inchirierii 108 mp. teren curti - constr

HCL nr.5 din 31.01.2014 Aprob Planului de actiune protectia apelor poluare nitrati

HCL nr.6 din 31.01.2014 Aprobarea Planului de analiza si acoperire al riscurilor

HCL nr.7 din 31.01.2014 Aprob Planul anual de lucrari sau actiuni de interes local ptr.VMG

HCL nr.8 din 31.01.2014 Aprob Regulament local de amplasare a mijloacelor de publicitate

HCL nr.10 din 27.02.2014 Incheierea exercitiului bugetar pe anul 2013

HCL nr.11 din 27.02.2014 Modificarea listei de inventar al drumurilor de exploatare

HCL nr.12 din 27.02.2014 Includerea in Prog.National modernizare DC 2 Romanu-Oancea

HCL nr.14 din 31.03.2014 luarea unor masuri pentru buna organizare a pasunatului pe 2014

HCL nr.15 din 31.03.2014 preluarea in inventarul dom. privat al corpurilor de cladire C1,C2,C3 de la fostul CAP

HCL nr.16 din 31.03.2014 Aprobarea Planului ptr asigurarea resurselor umane,materiale si financiare pe 2014

HCL nr.17 din 31.03.2014 Aprob schimb teren 1328 mp cu Federal coop Braila

HCL 19 din 29.04.2014 aprob Actului aditional nr 3 la Contractul de delegare a gest serv publice

HCL nr.20 din 29.04.2014 Avizarea modif art.106 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa

HCL nr.21 din 29.04.2014 Insusirea variantei finale a Stemei comunei Romanu

HCL nr.23 din 29.05.2014 Alocarea sumei de 10.000 intretinere drumuri dintre sole si tarlale

HCL nr.24 din 29.05.2014 Modificarea bugetului loval pe anul 2014

HCL nr 26 din 30.06.2014 Anularea Protocolului dintre CLR si Inspectoratul Scolar Braila privind Scoala Oancea

HCL nr 27 din 30.06.2014 Modificarea bugetului local pe anul 2014

HCL nr.28 din 30.06.2014 Scoaterea la inchiriere 3,13 ha teren extravilan

HCL nr.29 din 30.06.2014 Acordarea unui mandat Primarului ECO Dunarea Braila

HCL nr.31 din 31.07.2014 Regulamentul de org si funct al Bibliotecii Romanu

HCL nr.32 din 31.07.2014 Aprob. Rapoartelor de eval. 1328 mp Oancea si 328 Romanu

HCL nr.34 din 31.07.2014 Dezafilierea com.Romanu de GAL Maxineni

HCL nr.35 din 31.07.2014 Participarea com Romanu la constituirea GAL Terasa Brailei

HCL nr.37 din 26.08.2014 Rectificarea bugetului local pe anul 2014

HCL nr.38 din 26.08.2014 Aprobarea taierii unui numar de 10 plopi uscati DC 2

HCL nr.39 din 26.08.2014 dezmembrare 3600 mp Oancea ptr schimb teren cu Federal coop

HCL nr.40 din 26.08.2014 vanzare C1,C2,C3 cu teren aferent din fostul CAP Romanu

HCL nr.42 din 5.09.2014 Rectificarea bugetului local pe anul 2014

HCL nr.44 din 18.09.2014 Rectificarea bugetului local pe anul 2014

HCL nr.45 din 18.09.2014 Aprobarea listelor de investitii alimentare ap-â 2014-2010

 

2013


HCL nr.2 din 30.01.2013 Aprob.Statului de personal si Organigrama aparatului propriu

HCL nr.3 din 30.01.2013 Acordarea unui mandat Primarului la ADI Dunarea Braila

HCL nr.4 din 30.01.2013 Acordare mandat primar la ADI ECO ptr.cotizatie

HCL nr.5 din 31.01.2013 Deleg gestiunii a serv. de transport deseuri depozit Muchea

HCL nr.7 din 27.02.2013 aprobarea exercitiului bugetar pe anul 2012

HCL nr 8 din 27.02.2013 Planu de analiza si acoperire al riscurilor

HCL nr 9 din 27.02.2013 Prelungire valabilitate 30.12.2015 PUG

HCL nr 10  din 27.02.2013 Plan anual de lucrari VMG

HCL nr.12 din 27.03.2013 Aprobarea bugetului local pe anul 2013

HCL nr.13 din 27.03.2013 Instr. supr 2142 mp.teren c.c. d-lui Ioan Iulian-Ionel

HCL nr.14 din 27.03.2013 Aprob intocmirii studiului de fezab. DC 2 Romanu-Oancea

HCL nr.17 din 10.04.2013 Aprob Raportului de evaluare teren 2142 mp ptr.Ioan Iulian-Ionel

HCL nr.18 din 10.04.2013 Masuri ptr org.pasunatului pe 2013

HCL nr.19 din 10.04.2013 Aderarea com Romanu la Asociatia Com. din Romania

HCL nr.20 din 10.04.2013 Insusirea Acordului de cooperare activ.audit publ.intern

HCL nr.21 din 10.04.2013 aprob Planului ptr resurse umane,materiale,financ.SVSU 2103

HCL nr.23 din 27.05.2013 Asoc. com Romanu la Asociatia de Dezv Intercom Braila Galati Tulcea

HCL nr.24 din 27.05.2013 Concesionare 13.000 mp teren c.constr.SC Alhussin SRL

HCL nr.25 din 27.05.2013 Inchiriere licitatie 13.513 mp fostul CAP Romanu

HCL nr.26 din 27.05.2013 Concesiune prin licitatie pasune 31,34 ha

HCL nr.27 din 27.05.2013 inchiriere teren arabil 2,43 ha in V.S.Romanu si Oancea

HCL nr.28 din 27.05.2013-Revoc HCL nr.61 in 2012 Criterii proprii de evaluare agricultura

HCL nr.30 din 30.05.2013 particip UAT proiect siatem informatic Reg agr

HCL nr.33 din 25.06.2013 Instr. sup 140 mp teren c.c

HCL nr.34 din 25.06.2013 Instr supr.1301 teren c.c

HCL nr.36 din 10.07 

HCL nr.37 din 10.07.2013 Suspendsarea HCL 27 din 2013 inchiriere 2,43 ha

HCL nr.39 din 24.07

 HCL nr.41 din 28.08.2013 inchirierea unui autobuz Braicar anul scolar 2013-2014

HCL nr.43 din 30.08.2013 Rectificarea bugetului local pe anul 2013

HCL nr.45 din 30.09.2013 Instrain supr.1050 mp.teren curti c.Ionita M si Radulescu

HCL nr.46 din 30.09.2013 Instrain supr.890,25 mp.teren curti c.Ionita Maria

HCL nr.47 din 30.09.2013 Aprobarea Statului de functii si a Organigramei

HCL nr.49 din 16.10.2013 Rectificarea bugetului local pe anul 2013

HCL nr.50 din 16.10.2013 Acordarea in regim de urgenta o camera Vulpe Marin

HCL nr.52 din 29.11.2013 Rectificarea bugetului local pe anul 2013

HCL nr.53 din 29.11.2013 Insusirea inventarului drumurilor de exploatare-domeniul public

HCL nr.54 din 29.11.2013 aprobarea Planului de masuri ptr.sarbatorile de iarna 2013-2014

HCL nr.56 din 10.12.2013 Aprobarea bugetului rectificativ pe anul 2013

HCL nr.58 din 19.12.2013 Inpozitele si taxele locale pentru anul 2014

HCL nr.59 din 19.12.2013 Impozitele si taxele speciale pe anul 2014

HCL nr.60 din 19.12.2013 Completarea valorii la poz.15 din Inv. bunurilor Casa directorului

HCL nr.61 din 19.12.2013 Rectificarea bugetului local pe anul 2013


 

 


2012

HCL nr 2 din 26.o1.2012 Aprobarea bugetului local pe anul 2012

HCL nr.3 din 26.01.2012 Acordarea unui mandat Primarului la ADI Dunarea Braila

HCL nr.4 din 26.01.2012 Acordarea unui mandat special Primarului la ECO Dunarea

HCL nr.5 din 26 01 2012 Completare domeniul public Scoala cu cls I-VIII Romanu

HCL nr.6 din 26.01.2012-Aprobarea Planului anual de lucrari VMG

HCL nr.8 din 28.02.2012 Aprob.cuantumului cotizatiei la ADI Dunarea Braila

HCL nr.9 din 28.02.2012 Aprobarea cuantumului cotizatiei la ADI Dunarea

HCL nr.10 din 28.02.2012 Aprob. Planului ptr. asig. resurselor umane

HCL nr.11 din 28.02. 2012 -aprobarea retelei scolare 2012-2013

HCL nr.12 din 28.02.2012 Aprob. achiz. unui buldoexcavator pentru pasunea comuna

HCL nr.20-25 din 26.06.2012 Sedinta de constituire Cons local Romanu

HCL nr.29 din 25.07.2012 Regulamentul de org si funct al Cons local Romanu

HCL nr. 30  din 25  Iulie 2012 si Statutul Consiliului Local Braila

HCL nr.46 din 30.10.2012 Statutul comunei Romanu

HCL nr.49 din 30.10.2012 Reabilitarea vestiarului sportiv

HCL nr.50 din 30.10.2012 Instr. supr. de  teren c.c de sub grajduri.Vasilache A.

HCL nr.51,52,53,54 din 30.10.2012 Inventar d.e.,contract,inscriere CF, bransament eoliene sc Winds Energy

HCL nr.55 din 30.10.2012 Completarea inv.domeniul public reabilitare scoala.

HCL nr.57 din 19.11.2012 Bugetul rectificativ pe anul 2012

HCL nr.58 din 19.11.2012 Acordarea Diplomelor de fidelitate

HCL nr.60 din 20.12.2012 Modificarea bugetului local pe anul 2012

HCL nr.61 din 20.12.2012 Aprobarea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor pe anul 2013

HCL nr. 62 din 20.12.2012  Impozitele si taxele locale pe anul 2013

HCL nr.63 din 20.12.2012 Impozitele si taxele locale speciale pe anul 2013

HCL nr 64 din 20.12.2012 Marirea valorii de inventar Sc.gen.Romanu

 

 

 

2011

HCL nr 3 din 26.01.2011 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2011

HCL nr 4 din 26.01.2011 Aprobarea taxelor locale speciale pe anul 2011

HCL nr.60 din 22.12.2011 Taxe si impozite locale pe anul 2012

HCL nr.61 din 22.12.2011 Taxe speciale pe anul 2012

Sunday the 10th. Joomla Template Maker. Pentru Comuna Romanu
In curand pe Facebook
Cauta pe Google.ro